ที่ตั้ง กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 042 378 543 โทรสาร 042378542