ยินดีต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้บริหาร กศน.อำเภออีก 3 ท่าน

23 พฤศจิกายน 2563 ชา

Read more

ประชุมให้สามารถจัดทำระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ได้และสามารถนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เข้าถึงนักศึกษา กศน

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

แสดงความยินดีกับนายเสกสรร สงวนนาม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

17 พฤศจิกายน 2563 เว

Read more