กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
***สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู "องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ยินดีต้อนรับ ที่อยู่: บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ถ.หนองบัวลำภู - เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ : 042378543 โทรสาร : 042378542 E-Mail : Lumphoo@nongbua.nfe.go.th***
11.5.jpg (800ื492)

ยินดีต้อนรับ

WebSite

Facebook